American Journal of Islam and Society (İslam ve Toplum Araştırmaları Dergisi, Amerika - AJIS), yayın hayatına başladığı 1984 yılından bugüne seçkin bir akademik platform olarak faaliyet göstermekte, pek çok nitelikli çalışmayı uluslararası ölçekte hem akademik camiaya hem de ilgili okuyuculara ulaştırmaktadır. AJIS’te bir taraftan İslam dünyası ve Müslümanların meseleleri öncelikli olarak ele alınırken, diğer taraftan hızla değişen ve dönüşen küresel entelektüel gündemler bağlamında güncel katkılar sunulmaktadır. Alanlarında yetkinleşmiş uzmanların çabalarıyla yılda iki kez yayımlanan bu hakemli dergi, ağırlıklı olarak sosyal ve beşerî bilimlerle İslam’ın ve İslam araştırmalarının kesiştiği konulara odaklanmaktadır.