Bir Modern Zamanlar Alimi Olarak Şeyh Google: İnternet, Geleneksel Ulema ve Kendi Kendine Öğrenme (Çev. Ahmet Arif Günaydın)

Main Article Content

emad Hamdeh

Keywords

Abstract

Geçtiğimiz asır boyunca kitaplar, medya ve internet vasıtasıyla bilgiye
erişimde eşine rastlanmamış bir artış gözlemlendi. Bu artış, İslami
bilginin öğrenilmesi ve paylaşılmasında yeni yöntemlerin ortaya
çıkmasına yol açtı. Bu makalede gittikçe artan sayıda sıradan
Müslümanın basılı medya ve internet yoluyla dini tartışmalara dahil
olmasının geleneksel İslami bilgiye ve pedagojik tekniklere nasıl
bir meydan okuma oluşturduğunu değerlendirdim. Ulemanın kendi
kendine öğrenmeyi yalnızca dinin doğru anlaşılmasına değil aynı
zamanda sahip oldukları otoritenin yeniden tanımlanmasına ve yeniden
keşfedilmesine yönelik de tehdit olarak gördüğünü açıkladım.
Basılı ve dijital medyanın bir öğretmene ihtiyacı ortadan kaldırışını;
kendi kendine öğrenmenin ve otorite olma iddiasında bulunmanın
önünü açtığını gösterdim. Bireysel öğrenmeye getirdikleri eleştirilere
rağmen gelenekçiler, güncelliklerini koruyabilmek ve uzman olmayanlarla
başa çıkabilmek adına interneti kabullendiler.Yazı, sözden aşağıdır. Zira yazı, kendisine sorulan soruya hiçbir cevap
veremeyen ve ancak canlı bir varlığa aldatıcı bir benzerlik gösteren
resimler gibidir. Herhangi bir uyum yeteneği yoktur, her durumda aynı
kelimeleri kullanır. Yazı, bilginin meşru bir çocuğu değildir; piçtir ve
bu piçe bir saldırıda bulunulduğunda ne ebeveynleri ne de bir başkası
onu savunur.


– Eflâtun

Abstract 19 | PDF Downloads 9