İslâmi İktisat Analizinin Yeni Bir Çerçevesine Doğru (Çev. Ayşenur Topal)

Main Article Content

Akhmad Akbar Susamto

Keywords

Abstract

Bir disiplin olarak İslâmi iktisadı geliştirme çabaları, alandaki literatürün
bolluğuna rağmen, hedeflenen sonuçlara ulaşamadı. Bu
makale, İslâmi iktisadın gelişimini engelleyenin, iktisadı “İslâmi”
yapan şeyin onun tanımındaki eksiklik olduğunu ileri sürmektedir.
Bu eksikliği gidermek için bu makale iktisadın “İslâmi” olarak değerlendirilebileceği
üç koşul önermekte ve sonrasında İslâmi iktisadın
kapsamını ve yöntemlerini tanımlamaktadır. Son olarak, bu makale,
birlikte ele alındığında İslâmi iktisadı geliştirme ve bilgi birikimini
inşa etmenin korkulduğu kadar karmaşık olmadığını gösteren üç
öneri sunacaktır.

Abstract 20 | PDF Downloads 7